Política de privacitat

INFORMACIÓ PER A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Bis Osteopatia i Fisioteràpia C.B és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

¿Per a què tractem les teves dades personals i perquè ho fem?

Segons el formulari on hàgim obtingut les vostres dades personals, les tractarem de manera confidencial per assolir les finalitats següents:


En el formulari Contacte
Donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que faci l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del responsable. (per l’interès legítim de l’responsable, art. 6.1.f GDPR)
Efectuar anàlisis estadístiques i estudis de mercat. (per l’interès legítim de l’responsable, art. 6.1.f GDPR)


En el formulari Currículums
Fer partícip l’interessat dels processos de selecció de personal i analitzar el perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar un candidat per al lloc vacant del responsable.
(pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)

Xarxes Socials
Contacte a través de les Xarxes Socials per tal de mantenir una relació entre l’Usuari i el Responsable que pot incloure les operacions següents: – Tramitar les sol·licituds i les consultes. – Informar sobre activitats i esdeveniments. – Informar sobre productes i/o serveis. – Interactuar a través dels perfils oficials. L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la xarxa social del Responsable, mostrant així el seu interès en la informació que s’hi publiqui, per tant en el moment de sol·licitar seguir la nostra pàgina oficial, ens facilita el seu consentiment per al tractament de les vostres dades. L’Usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir-ne la privadesa.
L’Usuari una vegada sigui seguidor o s’hagi unit a la xarxa social del Responsable, podrà publicar-hi comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre tipus de contingut suportat per aquesta. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular del contingut publicat, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. – Enviament de comunicacions comercials relatives a les activitats de les empreses del Grup, així com empreses externes a aquest, amb la qual cosa s’hagin establert acords comercials de col·laboració o intermediació. (pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)


Missatgeria Instantània

 • Programar cites i reunions amb el responsable. (per l’interès legítim de l’responsable, art. 6.1.f GDPR).
 • Enviar comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur a clients, que permeti efectuar comunicacions comercials referents a productes o serveis que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client (art. 21.2 LSSI). (per l’interès legítim de l’responsable, art. 6.1.f GDPR).
 • Gestionar, mantenir, millorar o desenvolupar els serveis proporcionats. (per a l’execució d’un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR)
 • Gestionar la seva compra o comanda en línia, processar el pagament i procedir a l’enviament o activació de la mateixa, en base a les condicions generals de contractació (per a l’execució d’un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR)
 • Enviar pressupostos comercials sobre productes i serveis.
  (per a l’execució d’un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR)
 • Enviar comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti efectuar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions s’han de fer per mitjà del responsable i estan relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers no tindran mai accés a les dades personals. (pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)
 • Donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que faci l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del responsable. (per l’interès legítim de l’responsable, art. 6.1.f GDPR)Newsletter
Fitxer amb imatges estàtiques i/o dinàmiques. Inclou la publicació als mitjans del responsable de tractament o de tercers. (pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)


Clients i proveïdors
Gestió comercial amb clients i proveïdors
(per l’interès legítim de l’responsable, art. 6.1.f GDPR)


Exclusió publicitària
Gestió de dades per evitar l’enviament de comunicacions comercials a qui hagi manifestat la seva negativa o oposició a rebre-les. (per al compliment d’una obligació legal, 6.1.c GDPR)


Publicitat comercial
Gestió publicitària i prospecció comercial. Inclou dades de fonts legítimes daccés públic.
(per l’interès legítim de l’responsable, art. 6.1.f GDPR)


Dret dels interessats
Atendre les sol·licituds dels ciutadans a l’exercici dels drets que estableix el GDPR
(per al compliment d’una obligació legal, 6.1.c GDPR)


Usuaris Web, app i altres plataformes del responsa
Dades didentificació dels usuaris que accedeixen al web corporatiu.
(per l’interès legítim de l’responsable, art. 6.1.f GDPR)


Formació, cursos, tallers, activitats o similars
Gestió de les condicions daccés i ús.
(per l’interès legítim de l’responsable, art. 6.1.f GDPR)


Connexió a la xarxa Wifi

Realitzar anàlisis estadístiques i estudis de mercat. (per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)
Realitzar enquestes de satisfacció i qualitat. (per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)
(pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)


Representants legals i persones de contacte

En cas que sigueu representant legal o persona de contacte d’alguna de les entitats o persones amb què la Fundació es relaciona, el responsable tractarà les vostres dades per controlar el desenvolupament de la relació pretesa.
(pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)


Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?
Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per aquest motiu, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir que les dades siguin anonimitzades o totalment destruïdes.


A qui facilitem les vostres dades personals?
No es preveu cap comunicació de dades personals a tercers excepte si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE ha formalitzat els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Els drets que té l’USUARI són:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i de limitació o oposició al seu tractament.


Dades de contacte per exercir els seus drets:
Bis Osteopatia i Fisioteràpia C.B. C/Son Peretó, 19 (Cantó Ronda Institut 24), – 07500 Manacor (Illes Balears). E-mail: l.arevaloacedo@gmail.com

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI
Els USUARIS, per mitjà de les caselles corresponents i la introducció de dades en els camps, marcats amb l’asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, i que per tant la inclusió de les dades en els camps restants és voluntària. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són verídiques i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.


El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats s’ajustin completament a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT


Que, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació
amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.
El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD, amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los. Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots adreçar-te al RESPONSABLEa través de Bis Osteopatia i Fisioteràpia C.B.
C/Son Peretó, 19 (Cantó Ronda Institut 24), – 07500 Manacor (Illes Balears). E-mail: l.arevaloacedo@gmail.com